Stichting Contactgroep Leukemie

De Stichting Contactgroep Leukemie heeft op haar website een link geplaatst naar www.infocarolien.nl. Stichting Contactgroep Leukemie wil op allerlei manieren hulp bieden aan leukemiepatiënten en hun naasten. Op de website is ruimte voor het plaatsen van ervaringsverhalen. Een link plaatsen naar een weblog is een nieuwe ervaring voor de Stichting Contactgroep Leukemie. Het delen van ervaringsverhalen kan steun bieden aan mensen die zich in een soortgelijke situatie bevinden.

Waar staat Stichting Contactgroep voor?
In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 1500 volwassenen en 150 kinderen leukemie. Bij volwassenen is bij ongeveer de helft sprake van een acute vorm en bij de andere helft van een chronische vorm. Als kinderen leukemie krijgen is dat vrijwel altijd een acute vorm en in 90% van de gevallen een ALL. De stichting richt zich met haar activiteiten op ondersteuning en belangenbehartiging van alle (ex-)leukemiepatiënten en hun naaste familieleden.

Informatieverstrekking aan leukemiepatiënten
Stichting Contactgroep Leukemie wil betrouwbare informatie verschaffen aan leukemiepatiënten en hun naasten. Dit doet de stichting door:

Onderhouden van een informatieve website waarop, in overleg met adviseurs (hematologen), regelmatig bijgewerkte artikelen te vinden zijn over de zes typen leukemie die te onderscheiden zijn.
 
Uitgeven van LeukoNieuws, een kwartaalblad met actuele nieuwsberichten over behandeling en nazorg van leukemiepatiënten en nog veel andere informatieve zaken. Donateurs ontvangen dit blad gratis;

Aanbieden van een lotgenotenforum;

Verspreiding van een folder, waardoor meer leukemiepatiënten hun weg kunnen vinden naar betrouwbare informatie;

Bieden van de mogelijkheid tot stellen van medische vragen.

Meer informatie
Voor meer informatie over Stichting Contactgroep verwijzen wij graag naar de website  www.leukemie.nfk.nl  Op deze website is veel waardevolle informatie te vinden over Leukemie.